کمک فنر خودرو

فروش کمک فنر

فروش کمک فنر آثار بوجود آمدن سیستم تعلیق به بیش از پنج هزار سال پیش به سومریان می رسد. و از هنگامی شروع می شود که چرخ اختراع گردید. و از آن وقت تا به امروز سیر تکاملی خود را طی کرد. در کشور خود ما نیز در تخت جمشید گوشه ای از این اختراع مربوط به 2500 سال پیش دیده می شود. ایرانیان اولین مردمانی بودند که چرخ را بهینه کرده و بر آن “آج” زدند. در طی این پنج هزار سال این سیستم دچار تحولات زیادی شده است تا بصورت مدرن امروزی در آمده است. در قرن هشتم بعد از میلاد...

ادامه مطلب